Kees Lemmens

 

As a dancer I am very inspired by other fields of knowledge as I have worked in architecture andfine arts too, and I am even more inspired by people.Giving and taking Contact Improvisation (CI) is for me a way of learning together. It’s lovely tome how much CI is still teaching me about myself, the body, other people, the world.I trained with very many international teachers, including several of the founders of ContactImprovisation. And since 2009 I give CI courses, and workshops in The Netherlands and abroad.

Als danser ben ik breed geïnspireerd, ook door andere kennisvelden. Ik heb in architectuur enbeeldende kunst gewerkt. Maar nog meer ben ik geinspireerd door mensen.Het geven en nemen van Contact Improvisation (CI) workshops is voor mij een manier om samente leren. Het is heel wat hoe veel en hoe geduldig CI mij nog altijd leert over mijzelf, het lichaam,andere mensen, de wereld...Ik werkte en trainde met heel veel internationale docenten, onder wie een verscheidene van defounders van Contact Improvisation. En sinds 2009 geef ik CI cursussen, en workshops inNederland en in het buitenland.

Playing with Cooperation

 

Is Contact Improvisation cooperation? I wonder.
Very often, cheeky moments of opposition are most joyous and give a dance personality: a challenge, even a competition of ‘ideas’, can spice things up... And sometimes it may even be crucial to say: no.
It will be great fun to play with opposites of cooperation, to playfully explore this, to question our concepts, and on the fly work our technique for contact, lifts and various situational responses or resolves.
After all: is “being in contact” indeed all about working with a partner?
Who are we playing with, or: what? Is the who larger than the what, or is the what larger than us? Here you can find an independent dial.

 

Spelen met Samenwerking

 

Is Contact Improvisation samenwerking? Ik vraag ‘t me af.
Zo vaak zijn freche momenten van tegenstellingen juist bijzonder leuk, en geven een dans persoonlijkheid: een uitdaging, of zelfs een momentane strijd der ‘ideeen’, kan verkwikkend zijn. En soms is het zelfs cruciaal om te zeggen: nee.
...
Het zal dolle pret zijn om te spelen met tegendelen van samenwerking; om dit spelenderwijs te onderzoeken ...om onze concepten te ondervragen, terwijl we ‘en passent’ werken aan onze techniek voor contact, lifts en allerlei situatieve antwoorden en oplossingen.
Immers: gaat “in contact zijn” inderdaad vooral over werken met een partner?
Met wie spelen we, of: met wat? Is het wie groter dan het wat, of is het wat groter dan wij? Hier kun je een onafhankelijke schakelaar vinden.